Привилегијата да влијаеш преку сопствената мисла не значи дека тоа го правиш совесно

Некои луѓе што треба да важат за некој и нешто во земјава и во градов, за некаков пример да речеме, си дозволуваат да изјавуваат зелени никулци од мисла од свое име, а во однос на многу други ним познати и непознати луѓе. Таквите искази ненајавено и непредизвикано им нанесуваат штета на недолжни луѓе што ќе се препознаат во суштествената мизерија на лошата мисла што се нашла во фраза на општа вистина.

Тажната вистина е што за да привлечат внимание (во денешен ден, лајкови) овие луѓе општат со најдолен цинизам и на тој начин се откажуваат несвесно од својот личен интегритет. Болната вистина за нив е што тие не помагаат во олеснувањето на оваа тешка ситуација, туку само ги дозамрсуваат вијугите на секојдневниот човек, и според тоа, тие се клише со рацете во џеб – анахронизам во новото човештво кое се буди во побудата да дава поддршка на другиот, наместо да го дотепува психички.

Пријатели, и по дух-но не и по карактер- соборци за новото човештво: најлесно е да се биде циник, но уште полесно е, и поблагодарно, да бидеш ништо, непознат, неславен, неинтересен човек.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s