Топол Дом за Почист Воздух

https://player.vimeo.com/api/player.js topol_dom from Martin Anastas on Vimeo.

Advertisements

A blinkered Greek nationalist view of the past fails the test of the present

Statements made by UN mediator Matthew Nimetz following his meetings (Feb 2) with Macedonian foreign minister Dimitrov and President Ivanov, invited a response from the Greek diplomatic corps which doubled-down on the country’s position regarding the identity of Macedonians. In order words, the government of Greece stated publicly that the identity of the Macedonian people is up for negotiation and must be redefined if Macedonia wants to become part of NATO and the EU.

Here is a brief background on the remark; it came after Mr. Nimetz stated that he hasn’t “heard anything during his visit to Greece that would suggest FYROM’s national identity was being disputed,” reports Ekathimerini. To this, Greek diplomatic sources retorted that Greece’s “position on the issue of the tiny Balkan nation’s identity is clear…

Continue reading “A blinkered Greek nationalist view of the past fails the test of the present”

Тесниот грчки националистички поглед на минатото го падна испитот на сегашноста

Изјавите на медијаторот Нимиц по средбите што тој ги оствари на втори февруари со претседателот Ѓорѓе Иванов и министерот за надворешни работи Никола Димитров, предизвикаа заедничка согласна нота од страна на грчкиот дипломатски корпус. Оваа изјава го утврди ставот на владата на Грција во однос на идентитетот на македонците и патем за првпат во преговорите Грција истакна дека идентитетот е предмет на промена и мора да биде редефиниран доколку Македонија сака да стане член а НАТО и ЕУ.

Изјавата на грчката дипломатија всушност беше предизвикана од изјавата на Нимиц во која тој кажа дека за време на неговата посета на Грција тој не слушнал искази од грчката страна што задираат во македонскиот националнен идентитет. Весникот Екатимерини пренесе порака од грчки дипломатски извори во која се истакнува „јасната позиција во однос на проблемот со идентитетот на малата балканска нација“…

Continue reading “Тесниот грчки националистички поглед на минатото го падна испитот на сегашноста”

Greece vs Macedonia: Playing Hardball With a Soft Target

Greece and Macedonia are negotiating a new name for the Republic of Macedonia and now, it seems, also the national identity of the Macedonian people. Following a period of positive signals and meetings destined to build trust and confidence, Greek statesmen recently sent a clear message — they are immovable from their ‘historic’ position on Republic of Macedonia: that Republic of Macedonia, or FYROM, exists only as part of a wider geographic region and that its inhabitants cannot exist as Macedonians but ought to transmogrify their ethnic and national identity by law, within their country’s constitution.

Continue reading “Greece vs Macedonia: Playing Hardball With a Soft Target”

Како биле поимани Македонците во стара Грција, Рим и подалеку

Perspectives on the Macedonians from Greece, Rome, and Beyond

Sulochana R. Asirvatham

  1. Вовед

Древните Македонци – оние кои победиле империја што била далеку посилна од нив, и покрај тоа што биле помалубројни, и оние на кои сме им благодарни затоа што го одржале опстанокот на грчката култура – го ставаат на предизвик познатиот диктум на Винстон Черчил, кој вели, „историјата секогаш ја пишуваат победниците“. Не е точно дека во историјата потполно отсуствуваат македонски белешки за тогашниот свет: Македонците го врежале нивниот идентитет во камени плочи и монети, а грчките автори го црпеле своето градиво од филхеленизмот на македонската владејачка класа; овие работи суштински влијаеле врз тоа како Македонците биле прикажувани низ времињата. Но во секој случај, не постои посилно и подолготрајно средство на информирање од пишаните дискурси кои ги артикулираат етничките идентитети.

Continue reading “Како биле поимани Македонците во стара Грција, Рим и подалеку”

Бришење на македонството е ограбување на космополитството на Албанците

Првиот политички конфликт во историјата на човештвото се случил околу 6-8 илјади години во минатото. Во тоа време, во плодните области на реките Тигар и Еуфрат, еден дел од луѓето започнале да го практикуваат земјоделството како организиран начин на живот. Ова подоцна резултирало со прогонство на луѓето што го претпочитале номадскиот начин на живот и не сакале ја обработуваат земјата. Овој заклучок може да се протолкува од првите страници во Библијата, од приказната за децата на Адам и Ева – Каин и неговиот брат Авел.
Во приказната, Каин е земјоделец, а Авел е сточар. Двајцата му принесувале жртва на Бог, но тој не сакал да го погледне Каин и поради тоа, овој го убил својот брат. Господ го проколнал Каин со зборовите: „Ќе ја обработуваш земјата, но таа веќе нема да ти го дава нејзиниот род“.

Continue reading “Бришење на македонството е ограбување на космополитството на Албанците”

Дали ќе се надминеме за да не се разединиме?

Во Македонија од животот не се задоволни ниту Албанците ниту Македонците. Никој жив пак не ги прашал Ромите. И покрај тоа што има напредок во економијата, над земјава надвиснува нервоза поради политичката криза што ги исцрпува психичките капацитети и прави штета на креативната енергија. Информациите што се отпечатуваат во јавната свест се тешки за човек да ги прифати или разбере, и да продолжи да биде конструктивен во семејството или во општеството.

Continue reading “Дали ќе се надминеме за да не се разединиме?”