Што всушност е корупцијата и зошто живееме во земја на скршени срца

Живееме во земја на скршени срца. Ова не е поетски израз насочен да го дораспара ранетото срце на човекот што суштествува во Македонија. Овој исказ е практична дијагноза на една специфична болест што владее во нашата земја, која се пренесува преку вербалните интеракции помеѓу луѓето и преку една стихијна кармичка реакција, која може да се долови со народната поговорка: жнееш што си посеал. Оваа болест се вика „корупција“, а Македонија е земја на скршени срца затоа што во неа речиси и да нема човек што на еден или друг начин не бил погоден од нејзините ефекти.

Continue reading “Што всушност е корупцијата и зошто живееме во земја на скршени срца”

Привилегијата да влијаеш преку сопствената мисла не значи дека тоа го правиш совесно

Некои луѓе што треба да важат за некој и нешто во земјава и во градов, за некаков пример да речеме, си дозволуваат да изјавуваат зелени никулци од мисла од свое име, а во однос на многу други ним познати и непознати луѓе. Таквите искази ненајавено и непредизвикано им нанесуваат штета на недолжни луѓе што ќе се препознаат во суштествената мизерија на лошата мисла што се нашла во фраза на општа вистина.

Тажната вистина е што за да привлечат внимание (во денешен ден, лајкови) овие луѓе општат со најдолен цинизам и на тој начин се откажуваат несвесно од својот личен интегритет. Болната вистина за нив е што тие не помагаат во олеснувањето на оваа тешка ситуација, туку само ги дозамрсуваат вијугите на секојдневниот човек, и според тоа, тие се клише со рацете во џеб – анахронизам во новото човештво кое се буди во побудата да дава поддршка на другиот, наместо да го дотепува психички.

Пријатели, и по дух-но не и по карактер- соборци за новото човештво: најлесно е да се биде циник, но уште полесно е, и поблагодарно, да бидеш ништо, непознат, неславен, неинтересен човек.